Index of personsFriedrich-Ebert-Stiftung. Büro (Bratislava)
58 Titles
Filters

jump to filter-options
Friedrich-Ebert-Stiftung. Büro (Bratislava)
Source: GND
 • Title page

  Problematika dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike

  Friedrich-Ebert-Stiftung. Büro (Bratislava)
  Bratislava, 1996
 • Title page

  Masovokomunikačné médiá na Slovensku

  (vlastnıćke pomery a ich vplyv na mediálnu, politickú a spoločenskú orientáciu médiı)́
  Friedrich-Ebert-Stiftung. Büro (Bratislava)
  Bratislava, 1998
 • Title page

  Pravicovy extrémizmus na Slovensku a v Nemecku

  prednášky zo seminára usporiadaného 9. júna 1998 v Bratislave
  Sýkora, Ernest ; Friedrich-Ebert-Stiftung. Büro (Bratislava)
  Bratislava, 1998
 • Title page

  Róm znamená: človek

  diskusia v Čilistove o pálčivom probléme
  Friedrich-Ebert-Stiftung. Büro (Bratislava)
  Bratislava, 1999
 • Title page

  Pohl'ady na obchod so ženami

  (s použitıḿ prıśpevkov účastnıć̌ok a účastnıḱov Konferencie Pohl'ady na Obchod so Ženami, Bratislava aprıĺ 2000
  Farkašivá, Katarıńa ; Friedrich-Ebert-Stiftung. Büro (Bratislava) ; Konferencia Pohl'ady na Obchod so Ženami 2000 Bratislava
  Bratislava, 2000
 • Title page

  Riziká a dopady daňovej reformy

  seminar ; Bratislava, 30. októbra 2003
  Friedrich-Ebert-Stiftung. Büro (Bratislava)
  Bratislava, 2003
 • Title page

  Otázky merania chudoby

  zbornik
  Šebová, Miriam ; Friedrich-Ebert-Stiftung. Büro (Bratislava)
  Bratislava, 2004
 • Title page

  Decentralizácia verejnej správy Slovenskej Republiky

  otvorené otázky ; zbornik
  Žárska, Elena ; Friedrich-Ebert-Stiftung. Büro (Bratislava)
  Bratislava, 2005
 • Title page

  Oly[m]piáda l'udských práv

  (príručka pre učitel'ov)
  Dolník, Viliam ; Friedrich-Ebert-Stiftung. Büro (Bratislava)
  Bratislava, 2006
 • Title page

  Vývoj a perspektívy sociálnej demokracie na Slovensku

  pohl'ad zvnútra a zvonku
  Muránsky, Martin ; Friedrich-Ebert-Stiftung. Büro (Bratislava)
  Bratislava, [2006]
 • Title page

  New" Europe and challenges of sustainable development

  collection of papers from the 2nd Forum of Social Sciences PhD Students, international seminar, Bratislava, June 5-8, 2008
  Forum of Social Sciences PhD Students 2 2008 Bratislava ; Kovalčik, Jozef (Ed.)
  Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2008
 • Title page

  Europe in motion

  society, labour market and sustainability in the age of migration ; collection of papers from the 3rd Forum of Social Sciences PhD Students International Seminar, Bratislava, June 18-20 2009
  Kovalčik, Jozef ; Friedrich-Ebert-Stiftung. Büro (Bratislava) ; Forum of Social Sciences PhD Students 3 2009 Bratislava
  Bratislava, 2009
 • Title page

  Where do we go from here?

  economic trends, social trajectories and policies of identities in post communist capitalism : collection of papers from the 4th Forum of PhD Students International Seminar, Bratislava, Slovak Republic, October 1-2, 2010
  Kovalčik, Jozef (Ed.)
  Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2011
 • Title page

  Social and environmental dimension of sustainable development

  alternative models in Central and Eastern Europe : collection of papers from the 6th Forum of PhD Students International Seminar, European Parliament, Brussels, October 15-17, 2012
  Forum of PhD Students' International Seminar 6. 2012 Brüssel
  Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2012
 • Title page

  Kultúra sveta práce

  aplikačné nedostatky právnej úpravy pracovnej cesty
  Švec, Marek ; Friedrich-Ebert-Stiftung. Büro (Bratislava)
  Bratislava, 2013
 • Title page

  Kultúra sveta práce

  formy výkonu závislej práce
  Švec, Marek (Ed.) ; Friedrich-Ebert-Stiftung. Büro (Bratislava)
  Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013
 • Title page

  Kultúra sveta práce

  právo na štrajk
  Švec, Marek ; Friedrich-Ebert-Stiftung. Büro (Bratislava)
  Bratislava, 2013
 • Title page

  Kolektívne pracovné právo

  Olšovská, Andrea ; Toman, Jozef ; Švec, Marek ; Schuszteková, Simona ; Bulla, Martin ; Friedrich-Ebert-Stiftung. Büro (Bratislava)
  Bratislava : Nadácia Friedricha Eberta, 2014
 • Title page

  Individuálne pracovné právo

  pracovný čas, dovolenka, prekážky v práci a mzda
  Toman, Jozef
  Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2015
 • Title page

  Individuálne pracovné právo

  sociálna politika zamestnávatel'a, pracovné podmienky niektorých skupín zamestnancov, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  Toman, Jozef
  Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2016