Index of personsToman, Jozef
7 Titles
Filters

jump to filter-options
Toman, Jozef
Source: GND
 • Title page

  Individuálne pracovné právo

  všeobecné ustanovenia a pracovná zmluva
  Toman, Jozef
  Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014
 • Title page

  Kolektívne pracovné právo

  Olšovská, Andrea ; Toman, Jozef ; Švec, Marek ; Schuszteková, Simona ; Bulla, Martin ; Friedrich-Ebert-Stiftung. Büro (Bratislava)
  Bratislava : Nadácia Friedricha Eberta, 2014
 • Title page

  Individuálne pracovné právo

  pracovný čas, dovolenka, prekážky v práci a mzda
  Toman, Jozef
  Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2015
 • Title page

  Individuálne pracovné právo

  sociálna politika zamestnávatel'a, pracovné podmienky niektorých skupín zamestnancov, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  Toman, Jozef
  Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2016
 • Title page

  Individuálne pracovné právo

  zodpovednost' za škodu a bezdôvodné obohatenie
  Toman, Jozef
  Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2019-
 • Title page

  Individuálne pracovné právo

  zodpovednost' za škodu a bezdôvodné obohatenie
  Toman, Jozef
  In: Individuálne pracovné právo : zodpovednost' za škodu a bezdôvodné obohatenie / Jozef Toman ; Labour Law Association/Asociácia Pracovného Práva, Friedrich Ebert Stiftung, 2
  Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2020
 • Title page

  Pracovné právo

  v súvislostiach
  Toman, Jozef ; Švec, Marek ; Rak, Pavol
  Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, zastúpeniev Slovenskej republike, 2020