Publications of the FoundationIndividuálne pracovné právoOsobitná zodpovednosť zamestnanca za škodu : spôsob a rozsah náhrady škody ; premlčanie
Title

Go to page

Bibliographic Metadata

Abstract